Skip to content

จากใจลูกความ

เสียงจากผู้เสียหายเสียงที่บริษัทประกันไม่รับฟัง
คุณวิเชียร เพ็ชรมีรุ้ง

จากอุบัติเหตุที่เกิดในครั้งนี้ นำไปสู่การสูญเสียต่าง ๆ ทั้งร่างกายและจิตใจที่ไม่เหมือนเดิม

เดือนเดียวเคลียร์จบ
คุณเมกาสิทธิ์ สุขทัศน์
อย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยไม่ได้รับความคืบหน้า จากตัวอย่างเคสของคุณ เมกาสิทธิ์ สุขทัศน์ ที่เมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วตัดสินใจเข้าปรึกษาทนายความโดยทันที และทางสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ก็ไม่รอช้า รีบดำเนินการเดินเรื่องให้จนจบคดีได้อย่างรวดเร็ว

ยืนเรื่อง 6ครั้งกว่าจะซ่อมให้ ค่าขาดประโยชน์
คุณภาคิน ศรีเรือง
ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว รถจอดอู่รอซ่อมแบบนี้เราจะต้องได้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถด้วยนะคะ อย่างตัวอย่างเคสของคุณภาคิน ศรีเรือง ที่ทางสำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ได้เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้สูงถึง 186 วัน

ประกันบ่ายเบี่ยง ไม่ชดใช้
คุณธนวัฒน์ อนุจรพันธ์
ผู้เสียหายยังเดินเป็นปกติไม่ได้ ซ้ำตอนเกิดเรื่องประกันก็ไม่เคยติดต่อมารับผิดชอบ ต้องเป็นฝ่ายติดต่อไปเองเป็นอีกหนึ่งคดีของ #สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ ที่เราได้ช่วยดำเนินการเรียกร้อง #ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ลูกความซึ่งเป็นผู้เสียหายจาก #คดีรถชน #คดีประกันภัย โดยตั้งแต่เกิดเรื่อง ประกันไม่เคยติดต่อไปหาผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายต้องไปติดต่อดำเนินเรื่องเอง ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็เจ็บลำบากมากพอแล้ว