Skip to content

เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา

 

ความเป็นมาของเรา

นับตั้งแต่ปี 2556 ที่สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ได้เปิดดำเนินกิจการมาเพื่อให้บริการด้านคดีประกันภัยแก่ผู้เสียหาย เราสะสมประสบการณ์อันล้ำค่าเพื่อนำมาปรับใช้และช่วยเหลือผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่น้อยกว่า 100 คดี และต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ ยังคงมีผู้เสียหายที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยอีกมากมาย สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหาย

เพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะรับฟังความทุกข์ร้อนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและดำเนินการสุดกำลังไปพร้อมกัน ภายใต้การบริหารงานของทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ ศิริ ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการประกันภัยมากว่า 10 ปี

 
 

ค่านิยมองค์กร

สำนักงานกฎหมายวงศกรณ์ โดย บริษัท วงศกรณ์ศิริ จำกัด มุ่งมั่นที่จะให้บริการและดำเนินด้านกฎหมายในคดีประกันภัยแก่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัย เราเชื่อว่าความเดือดร้อนของผู้เสียหายต้องได้รับการชดใช้อย่างเป็นธรรมตามสัญญาประกันภัยและกฎหมาย

ให้บริการด้านกฎหมายอย่างเป็นธรรม

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อประชาชน

ใส่ใจความทุกข์ร้อนของลูกความ

รับฟังทุกปัญหาอย่างจริงใจ

ลงมือทำให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ทิ้งกลางทาง