เกี่ยวกับเรา

กว่า 10 ปีในวงการกฏหมายทั้งด้านการฟ้องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา และกฏหมายพิเศษทั่วไป เป็นที่หน้าจับตามองในด้านกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายได้สูงที่สุดในแต่ละด้านต้องยกความสามารถให้ทนายผู้มากประสบการณ์อย่าง “ทนายศุภสิทธิ์ ศิริ หรือทนายอาม” ผู้รู้จักในวงการทนายความแนวหน้าของเมืองไทย

      ทนายศุภสิทธิ์ ศิริ หรือทนายอาม กล่าวว่า “บริษัท วงศกรณ์ศิริ จำกัด ถือกำหนดเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของทนายความที่มีจิตวิญญาณและสายเลือดนักกฎหมายดำรงวิชาชีพทนายความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพดำเนินธุรกิจกฎหมาย ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการทางด้านกฎหมายเผยแพร่กฎหมายความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าบริษัทฯ ได้จดทะเบียนบริษัทโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีที่ตั้งหลักแหล่งแน่นอนสามารถตรวจสอบได้ และบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความจากสภาทนายความโดยถูกต้อง (ตรวจสอบได้จากสภาทนายความ) จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้เกินร้อยว่าเมื่อ    ทำการว่าจ้างดำเนินการ แล้วจะไม่ทอดทิ้งงานหรือคดีของลูกความอย่างแน่นอน

  นอกจากคุณ “ศุภสิทธิ์ ศิริ หรือทนายอาม” แล้ว ทางเรายังมี ทีมนักกฏหมายที่มีประสบการณ์ที่มีความสามารถและจบทางด้านกฏหมายมาโดยตรง