Skip to content

พ.ร.บ. กับ ประกันภัยภาคสมัครใจต่างกันอย่างไร ?

พ.ร.บ. และประกันภัยภาคสมัครใจต่างกันอย่างไร ?

สวัสดีครับผม ศุภสิทธิ์ ศิริ หรือ ทนายอาร์ม  เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า พ.ร.บ. และประกันภัยภาคสมัครใจต่างกันอย่างไร สำหรับบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “ประกันภัยภาคบังคับ หรือที่ทุกคนรู้ตักกันในนาม (พ.ร.บ.) และประกันภัยภาคสมัครใจ” ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร?

ประกันภัยภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.

ประกันภัยภาคบังคับหรือที่เราเรียกกันว่า พ.ร.บ. นั้นย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนไม่ทำพ.ร.บ.ก็จะได้รับการลงโทษ

ประกันภัยภาคสมัครใจ

ประกันภัยภาคสมัครใจ หมายถึง ประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้รถทุกคันต้องมีประกันภัยชนิดนี้ แต่เป็นประกันภัยที่เจ้าของรถควรจะจัดให้มีเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประกันภัยภาคบังคับ โดยเจ้าของรถสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความพึงพอใจ

ความแตกต่างระหว่าง ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ ประกันภัยภาคสมัครใจ

เรามาดูความแตกต่างระหว่าง ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ ประกันภัยภาคสมัครใจครับ ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) มีบทบาทช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถทางด้านความเสียหายต่อชีวิต และร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น คนขับรถ ผู้โดยสาร หรือคนเดินเท้าบนท้องถนน สรุปง่ายๆ ก็คือ พ.ร.บ. จะจ่ายค่าชดเชยในเรื่องของการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และเสียชีวิตเท่านั้น !!! ประกันภัยภาคสมัครใจ (เจ้าของรถจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ กฏหมายไม่ได้บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ) โดยประกันภัยที่นิยม คือ ประกันชั้น 1 , ประกันชั้น 2+, ประกันชั้น 3+ และประกันชั้น 3 ที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในเรื่องของความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายในส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ. รวมถึงให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงค่าซ่อมรถของเราได้อีกด้วย

สรุปเข้าใจกันง่าย ๆ ก็คือ

ประกันภัยภาคสมัครใจจะจ่ายชดเชยการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (คู่กรณี)เช่น รถชนรถ-ซ่อมรถ, รถชนบ้าน-ซ่อมบ้าน, รถชนเสาไฟฟ้า-ซ่อมเสาไฟฟ้า เป็นต้นรวมถึงชดเชยค่าซ่อมรถเราให้อีกด้วย (กรณีซื้อความคุ้มครองประกันภัย ป.1, 2+ ,3+)

Leave a Reply

Your email address will not be published.